Abonare online

Termeni şi condiţii

Preţurile afişate pe site sunt exprimate în  MDL, RON și EUR.

În rezultatul abonării la Publicația Periodică Săptămânalul „Florile Dalbe”, persoana fizică sau juridică va primi Publicația Periodică „Florile Dalbe” în format electronic (PDF) sau tipărit (pe suport de hârtie, doar în Republica Moldova), în funcție de opţiunile selectate la perfectarea abonamentului.

  

Indicele de abonament pentru persoanele fizice:  PM21238 (suport pe hârtie)

Costul abonamentului pentru o persoană fizică:

3 luni – 120 lei;

6 luni – 240 lei;

12 luni – 440 lei.

  

Indicele de abonament pentru persoanele juridice:  PM21238/24 (suport pe hârtie)

Costul abonamentului pentru o persoană juridică:

3 luni – 120 lei;

6 luni – 240 lei;

12 luni – 440 lei.

 

Abonamentul poate fi perfectat pe o perioadă de 3 luni, 6 luni sau 12 luni. La efectuarea plății, trebuie să completați cu exactitate adresa pentru livrarea publicației, conform formularului de abonare, în caz contrar Săptămânalul „Florile Dalbe” nu poartă răspundere pentru întârzieri la livrarea revistei.

Dacă plata pentru abonament s-a efectuat până la data de 20 a lunii, livrarea abonamentului va începe din luna următoare.

Livrarea Săptămânalului „Florile Dalbe” se face de către Î. S. Poşta Moldovei, la adresa indicată de dumneavoastră. Adresa de livrare poate fi modificată pe parcursul derulării abonamentului, la solicitarea abonatului, dar acest fapt implică timp suplimentar și, posibil, costuri percepute de oficiile poştale.

 

Costul abonamentului on-line pentru versiunea PDF:

– în Republica Moldova:

3 luni- 60 MDL (persoane fizice); 72 lei (persone juridice)

6 luni- 120 MDL (persoane fizice); 144 lei (persoane juridice)

12 luni- 200 MDL (persoane fizice); 240 lei (persoane juridice)

– în România:

3 luni- 24 RON (persoane fizice); 36 lei (persoane juridice)

6 luni-  48 RON (persoane fizice); 72 lei (persoane juridice)

12 luni- 80 RON (persoane fizice), 120 lei (persoane juridice)

În țările Uniunii Europene, Asia, Africa, America și Australia:

3 luni- 12 EUR (persoane fizice); 24 EUR (persoane juridice)

6 luni- 24 EUR (persoane fizice); 48 EUR (persoane juridice)

12 luni- 40 EUR (persoane fizice); 80 EUR (persoane juridice)

Plăție vor fi efectuate prin transfer bancar (bancă-bancă) în conturilre următoare:

CONTUL TREZORERIAL

Doar pentru persoane juridice din R.Moldova:

MDL
Nume BeneficiarI.P.P.P. Saptaminalul FLORILE DALBE
C/F1003600093431
C/D518430A00032AA
Ministerul Finantelor– Trezoreria de Stat
C/BTREZMD2X
Cod IBANMD60TRPCCC518430A00032AA

CONTUL  ÎN MDL

MDL
Nume BeneficiarI.P.P.P. Saptaminalul FLORILE DALBE
IDNO Beneficiar1003600093431
IBANMD16RN000222400000100703
Banca BeneficiaraBCR Chisinau S.A., Sucursala nr.2 Puskin
Cod Banca: RNCBMD2X504

 

CONTUL  ÎN  RON

RON
Beneficiary NameI.P.P.P. Saptaminalul FLORILE DALBE
IBANMD43RN000222409100100703
Beneficiary’s BankRomanian Commercial Bank Chisinau S.A.
SWIFT: RNCBMD2X
Correspondent BankErste Group Bank AG, Vienna, Austria SWIFT: GIBAATWG

 

CONTUL  ÎN  EURO

EUR
Beneficiary NameI.P.P.P. Saptaminalul FLORILE DALBE
IBANMD82RN000000022241011424
Beneficiary’s BankRomanian Commercial Bank Chisinau S.A.
SWIFT: RNCBMD2X
Correspondent BankErste Group Bank AG, Vienna, Austria SWIFT: GIBAATWG

 

La tip comision la transfer de peste hotarele RM clienții să indice – OUR

Persoanele fizice și juridice vor primi FLORILE DALBE în format PDF la adresa de e-mail comunicată redacției cu 10 zile înainte de intrarea în termen a abonamentului.

Toate drepturile de autor aparțin I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe”. Toate informaţiile publicate în revistă sunt protejate de către dispoziţiile legale din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.floriledalbe.md, Instituţia Publică Publicația Periodică Săptămânalul „Florile Dalbe” își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui serviciu, precum și Termenele și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea vă rugăm să vizitați periodic această secțiune, pentru a verifica termenele și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Este interzisă altă utilizare a abonamentului electronic PDF decât afişarea revistei „Florile Dalbe” pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare a informaţiilor respective.

Termene și condiții, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma achitată de utilizator pentru serviciul consumat.

CONDIŢII DE PLATĂ

În cazul efectuării comenzii on-line, Utilizatorul poate efectua achitarea serviciilor în următorul mod:
–  Plătiți prin transfer bancar în unul din  conturile indicate mai sus, deschise la banca-parteneră BCR Chişinău S.A., Sucursala Nr. 2 Puşkin. Suma transferată este costul Abonamentului, la care banca utilizată de dvs. va percepe un comision de deservire. Acest comision bancar e necesar să fie de tipul OUR.

După înregistrarea comenzii on-line de către BCR, expediați la adresa contact@floriledalbe.md adresa dvs. de e-mail, la care urmează să primiți versiunea PDF a revistei FLORILE DALBE.

BCR Chişinău S.A. protejează și prelucrează datele Utilizatorului după standardul PCI DSS. Transmiterea informației în portalul plăților se efectuează cu utilizarea tehnologiei de criptare SSL. Transmiterea ulterioară a datelor se efectuează prin rețele bancare închise, care au cel mai înalt nivel de fiabilitate. BCR Chişinău S.A. nu transmite datele Utilizatorului către alte părţi terţe.

FURNIZORII

Pentru livrarea revistei în format tipărit (pe hârtie) I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe” are contract de distribuţie cu serviciul naţional de livrare – Î. S. Poşta Moldovei.

Abonamentele plătite prin sistemul on-line pentru versiunea print (pe hârtie) pot fi livrate doar pe teritoriul R. Moldova, conform adresei indicate în formularul de abonare.

Abonamentele plătite prin sistemul on-line pentru versiunea PDF vor fi livrare oriunde în lume, la adresa electronică indicată în formularul de abonare.

În cazul în care Clientul îşi modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către floriledalbe.md şi există abonamente în derulare, Clientul este obligat să transmită un mesaj de informare la adresa contact@floriledalbe.md , iar livrarea ulterioară se va face luându-se în considerare datele nou modificate, doar că acest fapt implică timp suplimentar și, posibil, costuri.

Pentru informaţii şi/sau reclamaţii privind livrarea abonamentului, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: +373-022- 23- 37- 78;+373- 022- 23-36-77 sau prin e-mail: contact@floriledalbe.md

POLITICA DE RETURNARE/RESTITUIRE

Prin perfectarea abonamentului on-line pe floriledalbe.md, Utilizatorul încheie de fapt un contract la distanţă cu I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe”.

În conformitate cu prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din  25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor şi a dispoziţiilor Legii nr. 8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, Clientul are dreptul la revocarea contractului încheiat la distanţă, în cazul abonamentelor pentru versiunea pe suport de hârtie.

Potrivit Legii nr. 8 din 26.02.2016, Clientul beneficiază de dreptul de a revoca contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia sa şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 12 alin. (3) şi art. 13, în termen de 14 zile, începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului, în cazul abonamentelor pentru versiunea pe suport de hârtie.

Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

În cazul în care Clientul solicită revocarea contractului în cadrul termenului legal, şi în cazul în care Comanda este achitată, floriledalbe.md se obligă sa returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce priveşte decizia sa de revocare a contractului. Suma va fi returnată după cum urmează:

  • pentru Comenzile achitate prin transfer bancar la contul bancar al redacției- prin restituire în contul comunicat de client, doar în cazul abonamentelor pentru versiunea pe suport de hârtie;

Clientul va informa floriledalbe.md în ceea ce priveşte intenţia sa de revocare a contractului prin mesaj în scris la adresa contact@floriledalbe.md.

CONFIDENŢIALITATE

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe” are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

Categoriile de date personale prelucrate de floriledalbe.md sunt:  numele și prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţă), e-mail.

Atunci când un Utilizator completează un formular de abonament pe floriledalbe.md, va primi mesaje de la adresa contact@floriledalbe.md doar pentru livrarea abonamentului și în măsura în care fiecare și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Floriledalbe.md va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, floriledalbe.md  garantează o protecţie maximă a datelor personale ale Clienţilor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi asupra altor acţiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, floriledalbe.md  prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: expedierea revistei, informarea Clienţilor privind situaţia abonamentului lor pe floriledalbe.md , informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea abonamentului; colectarea opiniilor privind produsul I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe”.

Refuzul furnizării acestor date poate  determina imposibilitatea onorării abonamentului. 

Capabilități de securitate

Datele personale furnizate de dumneavoastră nu vor fi făcute publice sau comercializate către terţe părţi. Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe” își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe” nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la floriledalbe.md şi contact@floriledalbe.md  sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, floriledalbe.md fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe” nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Politica de transmitere a detaliilor contului de plată

Pentru plățile prin transfer bancar, tranzacția va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor ca I.P.P.P. Săptămânalul „Florile Dalbe”, BCR Chișinău.

Floriledalbe.md nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate face răspunzător pe floriledalbe.md pentru niciun fel de prejudiciu.

OFERTELE PROMOȚIONALE

Ofertele promoționale oferite de floriledalbe.md sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a ofertei, cu excepţia cazului în care este specificat altfel.

În cazul în care o oferta sau un cod promoţional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoţional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@floriledalbe.md, numele Clientului şi codul promoţional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 10 zile calendaristice.

FORŢA MAJORĂ

Orice conflict apărut între floriledalbe.md și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii Republicii Moldova, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele competente de la domiciliul Clientului.

Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștința de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Forţa majoră va fi probată conform legii.