Mariana GABURĂ

redactor-corector: „În plus că am grijă să nu apară greşeli regretabile de limbă şi stil în „F.D.”, coordonez paginile lunare DIVERTIS (pag.5) şi TREPTELE SPIRITUALITĂŢII (pag.7)”.