Gheorghe Blănaru (Iaşi)

 

Nişte vechi şi noi momente
Cu aluzii confidente
Pantalonii
Profesoara de română
Îl întreabă pe Ion:
- La ce număr se găseşte
Substantivul pantalon?
Emoţionat, elevul
Îi răspunde scurt şi clar:
- Jos e la plural nădragul,
Sus, de fapt, la singular...
Poznaşul
Paznicul de la livadă,
Înarmat cu un arac,
Prinzând un puştan la mere:
- Spune-mi, ce faci în copac?
Inspirat, poznaşul ager
Îi răspunde dintr-un foc:
- A căzut un măr în iarbă
Şi-acum vreau să-l pun la loc...
Limbă surmenată
Şcolăriţa guralivă
A venit la dispensar:
- De un timp mă doare limba
Şi mă simt ca-ntr-un coşmar...
Consultând-o, doctoriţa
A vorbit cu ea în tihnă:
- Limba ta e surmenată
Şi îi trebuie odihnă...
Răspunsul maestrului
Un june pictor, amator de faimă,
L-a abordat pe Theodor Aman:
- Pictez pe zi câte-un tablou, maestre,
Dar ca să-l vând, îmi trebuie un an.
Atunci, maestrul, blând ca totdeauna,
Ne-ntârziat pe june-l dumeri:
- Dacă-i lucra un an la o pictură,
Te-asigur, că ai vinde-o într-o zi...
Între colegi
- De un timp vorbeşte clasa,
Cum că frate-tău Dănuţ
Ţi-a adus un ceas din Franţa –
Valoros şi nou-nouţ.
Cred, surpriza franţuzească
E din cele ne-ntrecute...
- Ai dreptate. Face ora
Doar în treizeci de minute!
Sfat
Ziua când se îngâna cu noaptea
Şi Copou-aluneca-n amurg,
De un diletant în ale artei
Fu oprit celebrul dramaturg.
- Coane Iancule, ce spui de piesa,
Care-mi stă în cap ca un lipici?
- E fantastică! Dar pe hârtie
Să n-o pui, amice, că o strici...