director-redactor şef
Semnez la:
- PATRIMONIU
- DIALOGUL GENERAŢIILOR

secretar tehnoredactor


secretar general de redacţie
- EVENIMENT
- INTERVIU EXCLUSIV
- AVE TERRA!
- CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

şefă de secţie
- DIALOG CU CITITORII
- JUNIOR
- DREPTURILE MELE, CE SĂ FAC CU ELE
- DATINA STRĂBUNĂ


lucrător literar


redactor-corector
- DIVERTIS
- TREPTELE SPIRITUALITĂŢII