Claudia Partole

Îngerii sunt şi ei copiii Bunului?
Domnul i-a făcut pe îngeri!
I-a dorit frumoşi, cuminţi,
Îi ţinea la El în ceruri,
De ispite ocrotiţi.
Ei urmau să stea de veghe
De primejdii să ferească
Toate câte-au fost lucrate
De mâna dumnezeiască.
Dar din îngeri s-a ales
Unul! S-a împotrivit...
Dumnezeu i-a frânt aripa
Şi din cer l-a coborât.
Îngerul rebel de-atunci
Se gândea numai la rău...
Când descoperi lucrarea
Cea cu chip de Dumnezeu,
Înţelese cât de drag
A ajuns omul să-I fie.
Plămădi un gând ascuns
Şi urzi o viclenie...
Primii oamenii au fost Adam şi Eva?
Dumnezeu gândi: Pe om să-l fac!
Şi făcu întâiul om-bărbat...
Adună în palma Sa ţărână
Şi-ndelung o frământă în mână,
Apoi chip clădi cu trup şi faţă –
Prin suflarea-i dărui viaţă.
Dar văzu că-i singur, abătut
Şi din coastă reazem i-a făcut –
O femeie! Ajutor să-i fie:
Sfetnic şi prieten, şi soţie...

Şi din mare drag le puse nume:

Adam şi Eva - iată cum le spune!

Tălmăcirea e ca o povaţă:
Om, ar fi Adam,

Iar Eva -Viaţă...

Şi le-a dat grădina Sa cu toate: Diferite roade aromate,

Flori scăldate în cântări divine –
Era şi frumos, era şi bine!

 

* * *

Îngerul căzut îi urmărea, Fel de fel de-nfăţişări lua...

 

Cum putea să nu fi auzit, Când odată Dumnezeu

le-a poruncit:

Absolut din toate să mâncaţi,

Dar din aste mere - nu gustaţi!...